Kontingent

Vi bestræber os på, at opkrævningen sker i maj og oktober måned for udendørssæsonen.

For indendørssæsonen vil opkrævningen ske i februar måned.